• เปิดร้าน 7 พ.ย. 2557
  • ปรับปรุง 11 ธ.ค. 2561
  • ผู้ชมทั้งหมด 228,168 คน
  • สินค้าทั้งหมด 26


คนเกิดปีชวด - หนู

คนเกิดปีชวด - หนู ปีชวดเป็นเทวดาผู้ชาย ธาตุน้ำ มิ่งขวัญตกอยู่ที่ต้นมะพร้าว และต้นกล้วย

ผู้ใดเกิดปีชวด ชันษาตกอยู่ที่หัวพรหม พฤหัสบดีเป็นปาก เจรจาโอหัง พูดจาเด็ดขาด เจรจากับขุนนางท้าวพระยาดี จะไปทิศใดมีผู้กลัวเกรงคอยต้อนรับ พระจันทร์กับพระพุธเป็นมือ ทำงานละเอียดมิได้ เป็นคนมีมานะอุตสาหะดี พระอาทิตย์เป็นใจ ใจไม่แน่นอนเรรวนคบกับคนดีได้ คบกับคนชั่วก็เป็นคนชั่วได้ พอใจเล่าเรียนวิชาความรู้ต่าง ๆ มีวิชาความรู้พอประมาณพอเลี้ยงตัวได้ พระพฤหัสบดีกับพระเสาร์เป็นเท้า มักเป็นคนชอบเดิน ไม่อยู่กับที่มักไปต่างแดน พระศุกร์เป็นที่นั่งเป็นคนหมกมุ่น คิดแต่ในเรื่องตัณหาเป็นคนราคะแรง ถ้าเป็นชายท่านว่ามีบาปติดตัวมาแต่กำเนิด เมื่อน้อยอาภัพ พึ่งญาติผู้ใดมิได้ ต่อภายหน้าจะมีบุญวาสนา จะได้เป็นใหญ่กว่าเพื่อนฝูงทั้งปวง อาสาขุนนางท้าวพระยาจะได้ความชอบ ถ้าเป็นหญิงมักเกิดเป็นโรคาพยาธิต่าง ๆ อาภัพผัวใจแข็ง ปากกล้า

***คนที่เกิด ปีชวด (หนู)*** ทายว่า..

ปาก..เป็นคนพูดจาเด็ดขาด อวดโอหัง มักทำอะไรตามใจตัวเองเป็นใหญ่ ไม่สู้ฟังเหตุผลใครๆ แต่ทว่าคำพูดนั้นแม้จะแข็งกระด้าง ก็เป็นที่ถูกอกพึงพอใจของผู้ใหญ่ และสมณะชีพราหมณ์ มักก่อศัตรูเพราะคำพูดของผู้น้อย 

ใจ..มักเหลาะแหละไม่แน่นอน มักง่าย ชอบเปลี่ยนแปลง หากมีเพื่อนนิสัยชั่ว มักชั่วช้าหรือเป็นอันธพาลไปเลย แต่ถ้าคบบัณฑิตจะก้าวหน้า มีเกียรติในตำแหน่งหน้าที่การงานอย่างน่าพิศวง

อารมณ์..สภาวะทางจิตใจ มักมากในกามคุณ หลงมัวเมาในเรื่องเพศตรงข้าม 

มือ..ไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยโดยไม่ทำงาน มีความเพียรขยันขันแข็ง ประจบเอาใจผู้ใหญ่เก่ง หากได้รับการศึกษาดี ย่อมไม่ตกต่ำ เพราะเป็นคนมีฝีมือเหนือกว่าใครๆเสมอๆ

เท้า..ชอบเดินทางไกล ท่องเที่ยวอยู่เสมอๆ ด้วยเหตุนี้ เกิดที่นี่ มักไปตั้งถิ่นฐานมีภูมิลำเนาที่อื่น พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นหญิงมักจะมากชู้หลายคู่ครอง หรืออาภัพสามี ตัวเองมีใจแข็งปากจัด 

*ท่านผู้เกิดปีชวด ถ้าเวลาตกฟากกลางวัน จึงจะดี เกิดกลางคืนไม่สู้ดี เป็นชาย จะอาภัพ

เกิดปีชวด เดือน 5 - 6 - 7... มักเป็นคนมีสติปัญญามาก ใจบุญสุนทาน ทำราชการจะเจริญก้าวหน้า มีเกียรติ จะมีข้าทาสบริวาร หากทำไร่นาหรือค้าขาย จะมีกำไรได้ทรัพย์มาก ถ้าบวชเป็นสมณะชีพราหมณ์ จะได้เป็นสมภารวัด แม้ไปอยู่สารทิศถิ่นใดๆ จะได้เป็นใหญ่กว่าใครๆ

เกิดปีชวด เดือน 8 - 9 - 10... มักจะได้รับความเดือดร้อนยุ่งยากใจ คนใช้เรือกสวนไร่นา แม้มีมาก จะถูกเขาเบียดเบียนแบ่งส่วนไป พูดจาพาทีมักกลับกลอกไม่ยั่งยืน ทำราชการมักยศน้อยถอยหลัง หากทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินพอสบายตัว

เกิดปีชวด เดือน 11 - 12 - 1... มักตกระกำลำบากเมื่อน้อย หากขาดการศึกษาอบรม มักใจบาปหาเลี้ยงตัวด้วยความยากไร้ไม่พอกิน ทำราชการอาสาเจ้านายดี ทำการค้า ทำไร่นา จะมีอยู่มีกินเสมอหน้าคนทั่วไป

เกิดปีชวด เดือน 2 - 3 - 4... มักจะอยู่นิ่งเฉยไม่เป็น มีความขยันหมั่นเพียรดี มีความคิดริเริ่มแปลกๆใหม่ๆ ทำราชการจะก้าวหน้า ทำเรือกสวนไร่นา แม้ค้าขายก็ดี มีกำไร เก็บเงินได้มาก มักมีลูกหลานมาก ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดี ไปอยู่ต่างถิ่นก็มีคนนับหน้ายำเกรง

ทำนาย ชาย หญิง ผู้ที่เกิดปี ชวด ตามวันทั้ง 7 ให้ทราบ ดังนี้
1. ผู้ที่เกิดปี ชวด วันอาทิตย์ ทำนายไว้ว่า ปีชวดวันอาทิตย์ จะพบพิษภัยร้าย เกือบจะวางวาย หลายหนตามกระบวน ต้องรู้ระวัง ใฝ่ตั้งสอบสวน ทางที่สมควร จึงค่อยคิดทำเพราะผลกรรมเก่า มักเข้ามายุ่ง เหมือนพระยาสัตลุง ยุ่งจนตัวต่ำ จะถูกยักษ์ฆ่า แม้ว่ารูปงาม แต่ต้องจดจำ รีบทำบุญไว้ เพื่อผ่อนคลาย
โทษ ประโยชน์ไพศาล สุขริ่นชื่นบาน พ้นการดป็นภัย หากยิ่งใจบาป เหมือนถูกสาบไว้ พบแต่ซ้ำใจ ภัยสุมรุมตน.

2. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันจันทร์ ดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวดวันจันทร์ สุขมั้นแม้นล้ำ พ้นจากเวรกรรม กระทำซ้ำกมล ทำงานการดี มากมีด้วยผล เงินทองเอนกนันท์ ล้นไหลหลี่งมามีลูกหลายคน ดีล้นเลิศนัก ล้วนมุ่งฟูมฟัก ใฝ่กตัญญู พ่อแม่ได้พึ่งพา สุขตรึงแน่นหนา พ้นพาลภัยกล้า บีฑาพาเศร้า เพื่อนหลายมากมีญาติดีต่อตอบ คงได้สุขใจ ล้อเลียนข้แอด้า บาปร้ายหายหมด สิ้นสลดระทดเนา ศรีเสริมเพิ่มเข้า เกียรติยศลือซา.

3. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันอังคาร ดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวดวันอังคาร ชะตากาลไม่ดี อับเศร้าหมองศรี มีทุกข์นักหนา ไม่มีใครชอบ ได้ตอบหยบช้า กรรมร้ายบีฑา พาให้ระคายจงรู้ระวัง ยับยั้งใจด้วย กุศลทำช่วย พ้นโทษโหดร้าย พระยาสัตลุง แสนยุ่งเหลือหลาย มหายักษ์แสนร้าย จับเอาไปขัง ต้องตกทุกข์ยากลำบากตรากตรำ พบแต่ซอกซ้ำ ระกัมประดัง ต้องเร่งทำบุญ อบอุ่นให้พลัง เสริมศรีพอประทัง ที่ร้ายรุนแรง ท่านเอย.

4. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันพุธ ให้ทราบดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวดวันพุธ อุตลุดในชีพ กรรมร้ายหมายบีบ ข่มตนทุกแห่ง ยากนักจักแก้ ล้วนแต่สำแดง ร้อนร้ายแรงแขนง เพิ่มเผ่าอุราต้องมหายักษา ฆ่าพระยาสุตลุง ชีพยิ่งยากยุ่ง ล้วนครมครอมหา เป็นคนอาภัพ อับเสียเต็มประดา จงทำบุญเถิดหนา จะพารอดปลอดภัย พอจะผ่อนโทษได้ ประโยชน์มีบ้าง เพื่อชี้แนวทาง วางแท้แก้ไข หากมัวเมาบาป หยาบช้าเป็นภัย ติดต่ำสืบไป จะได้ทราบความ.

5. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันพฤหัสบดี ให้ทราบ ดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวดวันพฤหัสบดี พ้นขัดเคืองจิต งานการสำฤทธิ์ สิทธิเพิ่มผลงาน ประสบสุขเกษม เปรมทุกโมงยาม บรรจบผลงามยามเทวดา มาซุบชนม์ใหม่ ให้พระยาสุตลุง พ้นความยุ่งยาก ดีเด่นทุกอย่าง แสงสว่างชีวา ชุ่งชื่นรื่นอุรา พาเกษมเปรมครันลำบากตราบตรำ ไม่นำสับสน สิ้นความอลวน วกเวียนเปลี่ยนผัน สิ่งหยาบบาปร้าย เคลื่อนคลายหานพลัน ลาภเอนกนันต์ ไหลมาเทมา.

6. ทำนายผู้ที่เกิดปี ชวด วันศุกร์ ให้ทราบดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวด วันศุกร์ สิ้นทุกข์ภัยเข้า เลิศล้ำลำพา ผ่องผุดสุดหา พระยาสัตลุง พ้นยุ่งยากหนา ได้องค์เทวา โภชนาหาเลี้ยง โทษร้ายหายหมด ปลดเปลื้องทุกข็ร้าย อยู่อย่างสบาย ไร้ภัยร่วมเรียง เกียรติยศลือไกล เลิศวิไลชื่อเสียง ผัวเมียคลอเคลีย คงแต่สมหวัง ลาภยศเนืองนอง เงินทองกองล้น เพื่อนฝูงมากคน เข้าใกล้เคียงข้าง ยิ่งทำบุญเสริม พูนเพิ่มพลัง สร้างความเด่นดัง เยี่ยมยอดทถกสถาน.

7. ทำนายผู้ทีเกิดปี ชวด วันเสาร์ ให้ทราบดังนี้
ผู้ที่เกิดปี ชวด วันเสาร์ พ้นเศร้าหมองศรี สมบัติมากมี ดุทุกประการ ได้พระยาสัตลุง พ้นยุ่งดวงมาน กลับคืนราชฐาน บ้านเมืองได้ครองแสนเกษมเปรมจิต พ้นผิดพ้นพลาด ภัยมิบังอาจ เอาตนหม่นหมอง ลาภยศหลั่งไหล ค้าขายแคล้วคล่อง ได้ดีทุกช่อง พ้นหมองหม่นนวลไม่ต้องหน้าเง้า โศกเศร้าเข้าเคียง ความชื่นรื่นเรียง ชื่อเสียงเด่นล้วน ภัยบาปหยาบช้า หนีพ้นโดยด่วน ชื่นล้ำสำรวล เกษมสันต์มั่นแล.
ดู 547 | เริ่ม 12 พ.ย. 2559 12:15:10 | IP 124.120.222.1xx